FATF

بانک مرکزی تا پایان شهریور ضوابط ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کند

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D8%AF/

ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اذعان داشت که برای از بین بردن شائبه هایی که درباره پول‌شویی ارز دیجیتال وجود دارد، بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی صادر شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود. معاون فناوری‌های...