Cybersccp

ایران هدف دو باج‌ افزار CryptON و Cybersccp

/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-crypton-%D9%88-cybersccp/

باج‌افزار CyberSCCP در منطقه خاورمیانه و به‌خصوص در بین جامعه مجازی ایرانیان فراگیر شده است. در خصوص رفتار این باج‌افزار باید اذعان داشت که ”در صورت نداشتن نرم‌افزارهای ضدبدافزار مناسب“ اقدام به رمزگذاری فایل‌ کرده و برای ارائه کلید مربوطه درخواست پول می‌کند. تکنیک CyberSCCP در مجاب کردن...