کیف پول

فین‌تک های ایرانی در حال اجرای سیستم‌های پرداخت بر بستر بلاک چین

/%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%D9%8A%D9%86/

مبنا کارت از شروع کاربردی سازی بلاک چین در فعالیت‌های خود خبر داد. مجید افرا در نشست خبری که هفته گذشته برگزار شد، با بیان اینکه این شرکت به عنوان یکی از ۱۲ شرکت PSP در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در ۴ سال اخیر همواره در رتبه دهم قرار داشته است، گفت:این شرکت به دنبال ارتقا جایگاه...