ژاپن

شرکت های بزرگ ژاپنی وارد فضای رمزنگاری می شوند

/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/

سه شرکت ژاپنی حاضر در بورس اوراق بهادار توکیو اعلام کرده اند که قصد دارند وارد فضای رمزنگاری شوند. به گزارش دیبانک: شرکت های سهامی عام در ژاپن به طور فزاینده ای به دنبال ورود به فضای رمزنگاری برای ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری هستند. شش شرکت دولتی در حال برنامه ریزی برای ایجاد مبادلات...