موسیقی

همزمان با میلاد امام هشتم برگزار شد: گردهمایی بزرگ مشتریان بانک آینده در جزیره کیش

/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%8A%D8%B4/

در این آیین که چهارشنبه شب با حضور مشتریان بانک آینده و کیشوندان در مجموعه آوای خلیج فارس در منطقه آزاد کیش برگزار شد، گروه رستاک، به اجرای موسیقی اقوام ایرانی پرداختند. در این مراسم که همزمان با جشنواره تابستانی کیش ٩٧ و با حمایت بانک آینده برگزار شد بیش از ١۴٠٠ نفر از مشتریان بانک حضور...