مسکن

نخستین فقره از تسهیلات طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران پرداخت شد

/%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

کمتر از شش ماه پس از رونمایی طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران، نخستین فقره از این تسهیلات پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طرح ویژه مسکن این بانک که نیمه دی ماه سال گذشته رونمایی شد، خرداد ماه امسال نخستین پرداخت تسهیلات به یکی از متقاضیان را تجربه کرد. در اولین فقره، متقاضی ۷۰۰...