مسابقه

فراخوان مسابقه عکاسی محرم ایران زمین منتشر شد

/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

همزمان با فرارسیدن ایام محرم بانک ایران زمین برای چهارمین سال متوالی اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگی تحت عنوان «محرم ایران زمین» در قاب تصویر کرده است. دیبانک: همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام 1440 هجری قمری بانک ایران زمین برای چهارمین سال متوالی اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگی هنری عکاسی...