مجمع عمومی

برگزاری مجامع عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران

/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده بانک قرض الحسنه مهر ایران، راس ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان صاحبان سهام در محل قانونی بانک برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک، پس از حسابرسی و گرفتن تاییدیه های لازم، مجوز...

بیمه پاسارگاد به ازای هر سهم ۳۲۹/۶۲ ریال سود داد

/%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-329-62-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پاسارگاد با حضور بیش از ۹۸/۲ درصد سهامداران ، نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام...