مجلس

پورابراهیمی: برای دور زدن تحریم‌ها ارز دیجیتال را جایگزین معاملات می‌کنیم

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D9%85/

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در خصوص جایگزینی ارز دیجیتال برای معاملات و دور زدن تحریم‌ها منتظر گزارش بانک مرکزی است. به نقل از خبرگزاری برنا روز دوشنبه ۱۲ شهریور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در...