لوله

طرح لوله های دقیق کاوه با تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد

/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%AF/

طرح لوله های دقیق کاوه با تسهيلات بانك صنعت و معدن در استان مرکزی به بهره برداري خواهد رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانك صنعت و معدن ، بهره برداري از اين طرح صنعتی با تسهیلات ارزی 3 میلیون و 600 هزار یورویی و تسهیلات ریالی 11 میلیارد تومانی این بانک برای 86 نفر اشتغال مستقیم ايجاد...