فناوری اطلاعات

بانک سامان از تولیدکنندگان تجهیزات فناوری دعوت به همکاری کرد

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

در دومین جلسه کارگروه #حمایت_از_کالای_ایرانی بانک سامان، شناسایی تولیدکنندگان ایرانی و بررسی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنها در تولید تجهیزات فناوری اطلاعات به تصویب رسید به گزارش روابط عمومی بانک سامان: در این جلسه که به ریاست علیرضا معرفت سرپرست قائم‌مقام مدیرعامل و با حضور مدیریت‌های...