سود

بیمه پاسارگاد به ازای هر سهم ۳۲۹/۶۲ ریال سود داد

/%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-329-62-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پاسارگاد با حضور بیش از ۹۸/۲ درصد سهامداران ، نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام...