زوج

بیش از 2000 زوج از بانک آینده وام ازدواج دریافت کردند

/%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-2000-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/

بانک آینده، در سه ماه نخست سال 1397، بیش از 2 (دو) هزار فقره وام قرض­الحسنه ازدواج، به متقاضیان اعطا کرده است. بانک آینده، با اشاره بر ضرورت توزیع بهینه تسهیلات و اهمیت عدالت توزیعی به موازات افزایش تعداد شعب جدید خود در سراسر کشور، اعلام کرد: با ایجاد زیرساخت­های ضروری و اخذ تأیید بانک...