رشد اقتصادی

موسسه غیرمجاز فعال نداریم

/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85/

رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد. ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به...