خدمات غیر حضوری

خدمات غیر حضوری بانک ملت قطع می شود

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

سرویس‌های بانکی غیر حضوری بانک ملت، از ساعت ۲ تا ۸ بامداد روز جمعه هشتم تیرماه به طور موقت قطع خواهد بود. در بازه زمانی ساعت ۲ تا ۸ بامداد روز جمعه هشتم تیرماه سال جاری کلیه ارتباطات شبکه ای و سرویس‌های بانکی غیر حضوری (خودپرداز، پایانه های فروش، همراه بانک، بانکداری اینترنتی، تلفن بانک و...