ترکیه

بانک مرکزی ترکیه باز هم نرخ بهره را افزایش داد

/post-28/

رویترز: بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را بار دیگر افزایش داد و از ۱۶.۵ درصد به ۱۷.۷۵ درصد رساند؛ این اقدام گامی دیگر برای استقلال این بانک تلقی می شود؛ این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه دو هفته پیش هم نرخ بهره را ۳ درصد به صورت غیر منتظرانه افزایش داده بود. همچنین نگرانی ها در مورد نفوذ...