تبریز

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز تاکید کرد: بانک شهر محور توسعه شهری

/post-20/

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر شکور اکبرنژاد رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت:بانک شهر طی سال های اخیر با توان حداکثری خود ، نقش تاثیرگذاری در توسعه زیرساخت های شهری داشته است. وی تصریح کرد: معتقدم بانک شهر می تواند با استفاده از تمامی ظرفیت¬ها، منابع و پتانسیل های...