بیت کوین کش

بانکهای روسیه به‌دنبال بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری‌شده

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%87/

در خبرها آمده است که دو بانک بزرگ کشور روسیه اعلام کرده‌اند که پورتفولیو بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری‌شده را به‌صورت پایلوت برای مشتریان خصوصی‌شان راه‌اندازی خواهند کرد. اسبربانک و آلفا بانک، دو بانک روسیه هستند که به مشتریانشان سهام سرمایه‌گذاری ویژه‌ای اعطا خواهند کرد که امکان خریدوفروش ۶...