بانک گردشگری

جشنواره بانک گردشگری برای پایانه‌های فروش

/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/

جشنواره پایانه‌های فروشگاهی بانک گردشگری با اهداف ترویج خدمات این حوزه و رفع نیازهای صاحبان کسب‌وکار آغاز شد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در راستای ترویج خدمات گسترده بانک در حوزه پایانه‌های فروشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش استفاده از کاغذ در معاملات و ارائه خدمات به...

نشست سراسری هم اندیشی مدیران ستاد بانک گردشگری برگزار شد

/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A/

نشست سراسری هم اندیشی مدیران و روسای ستاد بانک گردشگری با هدف بررسی اقدامات انجام شده و همچنین ارائه راهکار برای هرچه بهتر شدن روند اجرایی و توسعه بانک برگزار شد به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در این نشست که با حضور «مهدی جهانگیری»، رییس گروه مالی گردشگری، «رضا کامران»، قائم مقام بانک...