بانک کشاورزی

وضعیت بانک‌های کشور در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷

/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017/

رتبه‌بندی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان (Top ۱۰۰۰ Banks) بر اساس شاخص سرمایه درجه یک (Capital One Tier) انجام می‌شود. سرمایه درجه یک، اصطلاحی است که جهت توصیف کفایت سرمایه بانک به کار می‌رود. سرمایه درجه یک در واقع سرمایه اصلی بانک محسوب می‌شود که بر اساس استاندارد کمیته بال توسط بانک تسویه...