بانک ملی ایران

همراهی بانک ملی ایران با دولت در ایجاد اشتغال پایدار

/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار، یک هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات طی سه ماه نخست سال جاری در حوزه برنامه اشتغال فراگیر پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک همچنین در جهت ساماندهی و کمک به تکمیل و راه اندازی واحدهای...