بانک مسکن

من ایرانم، مرا دریاب

/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8/

بانک مسکن در قالب کمپین اجتماعی «من ایرانم، مرا دریاب» که از اسفند ماه سال 1396 کار خود را شروع کرده است، سعی دارد که گامی موثر در جهت بهبود فرهنگ مصرف آب برداشته و از این طریق در کنار فعالیت های اصلی اقتصادی، حضور فعالی در زمینه های اجتماعی و انسان دوستانه داشته باشد. مسعود ایزدی، مدیر...