بانک قرض الحسنه مهر ایران

برگزاری مجامع عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران

/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده بانک قرض الحسنه مهر ایران، راس ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان صاحبان سهام در محل قانونی بانک برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک، پس از حسابرسی و گرفتن تاییدیه های لازم، مجوز...