بانک صادرات

بهره‌برداری از سد تنگ ارم با حمایت بانک صادرات آغاز شد

/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/

دیبانک: با مشارکت بانک صادرات ایران سد تنگ ارم دشتستان استان بوشهر،در حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت. سد تنگ ارم که با سرمایه‌گذاری ٢٠٠ میلیارد ریال طی ٥ سال به بهره‌برداری رسیده است، حجم ذخیره‌سازی ٤ میلیون متر مکعب آب را دارد و به منظور تقویت سفره آب‌های زیر...

رشد بیش از 222 درصدی تراکنش درگاه های اینترنتی بانک صادرات

/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-222-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

آمار بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران، همچنین حکایت از افزایش ٦٠ درصدی انتقال وجه از طریق پایانه های فروش، رشد ٥٥ درصدی مبالغ انتقال داده شده توسط همبانک و افزایش ٢٧ درصدی حجم تراکنش های ٥١٣٤ خودپرداز بانک صادرات ایران در اردیبهشت ماه سال جاری دارد. ​تراکنش های ماهانه درگاه های پرداخت...

فین‌تک های ایرانی در حال اجرای سیستم‌های پرداخت بر بستر بلاک چین

/%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%D9%8A%D9%86/

مبنا کارت از شروع کاربردی سازی بلاک چین در فعالیت‌های خود خبر داد. مجید افرا در نشست خبری که هفته گذشته برگزار شد، با بیان اینکه این شرکت به عنوان یکی از ۱۲ شرکت PSP در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در ۴ سال اخیر همواره در رتبه دهم قرار داشته است، گفت:این شرکت به دنبال ارتقا جایگاه...