ایران

تفاهمنامه همکاری بانکی ایران و روسیه امضا شد

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/

ششمین اجلاس گروه بانکی و مالی ایران و روسیه با حضور یعقوبی میاب، معاون بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دیمیتری اسکابلکین قائم‌مقام بانک مرکزی روسیه و مدیران ارشد و مسئولان بانک‌های ایرانی و روسیه به‌میزبانی بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش تسنیم، یعقوبی در آغاز به کار جلسه، حضور...