اقتصاد نوین

برگزاری قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين

/%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86/

همزمان با هفدهيمن سالگرد تاسيس بانک اقتصادنوين به عنوان نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران و با هدف ترويج سنت پسنديده قرض‌الحسنه، اين بانک ششمين دوره قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز را برگزار مي‌کند. اين بانک در اين دوره 17 سکه تمام بهار آزادي به يک نفر، 17 سکه نيم بهار آزادي به...