تماس با ما

برای ارتباط با دیبانک، یا ارسال خبر با info@dibanknews.com مکاتبه کنید. همچنین می توانید از فرم زیر برای ارسال پیام به ما استفاده کنید.