درباره ما

با دیبانک یک حساب جاری اخبار داشته باشید.
تحولات در جهان به سرعت در حال شکل گیری و مخابره است؛ رویدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جهان پیرامون ما با شتاب تر از همیشه به وقوع می پیوندند، بر روی یکدیگر تاثیر می گذراند و به سرعت توسط رسانه های گروهی در فضای مجازی و شبکه اجتماعی منتشر می شود.

دیبانک، این فرصت را برای تمام کسانی که منتظر شنیدن اخبار جدید از تحولات اقتصادی ایران و جهان، سیستم مالی و بانکی، نظام بانکداری نوین و دیجیتال، بازار ارز ، بورس و بیمه مهیا کرده است، فقط کافی است مشتری دیبانک باشید و یک حساب جاری اخبار بازکنید تاهمیشه در جریان باشید.

دیبانک تلاش می کند علاوه بر این که اخبار بانکی را سریع، صحیح و دقیق منتشر کند، تحلیل ها، ارزیابی ها و پیش بینی های منطقی و علمی کارشناسان در زمینه سیستم بانکی به ویژه بانکداری دیجیتال را نیز جمع آوری و به روز کرده و در دسترس مخاطبان خود قرار دهد.

 

 همیشه در جریان باشید!